Project 'Aan de slag met je E-Portfolio'

Het O&O fonds KTb heeft instrumentarium ontwikkeld voor alle medewerkers van telecombedrijven. Met het zogeheten 'E-Portfolio' kunnen zij direct de eigen arbeidsmarktwaarde bepalen. Zo maken medewerkers werk van zichzelf.

Het E-Portfolio: presenteer jezelf
E-Portfolio is een platform waarop medewerkers alle relevante loopbaangegevens van zichzelf kunnen bijhouden. Het activeert tot (verdere) persoonlijke ontwikkeling en het nemen van de regie over de eigen loopbaan. Zo vormt E-Portfolio een uitstekend startpunt om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Traject 1: Arbeidsmarkt Positie Quotiënt (APQ) en Arbeidsmarktverkenner
De individuele medewerker en zijn persoonlijke motivatie vormen hierbij het uitgangspunt. Het APQ geeft inzicht in de huidige positie en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt – nu en over twaalf maanden (bij ongewijzigde omstandigheden).

  • Een volgende stap is dan: wat kan de medewerker nog meer uit zichzelf halen? En wat kan hij zelf ondernemen om zijn arbeidsmarktwaarde te verhogen?
  • De Arbeidsmarktverkenner biedt de medewerker een unieke match tussen zijn individuele profiel en alle actuele vacatures in Nederland. Het matchen gebeurt niet alleen op harde criteria, maar ook op soft skills.
  • Met de zogeheten ‘beroepenkaart’ wordt duidelijk (op basis van wensen en kwaliteiten) welke beroepen het best bij de medewerker passen.

Traject 2: Mijn Kracht
Deze module stelt de medewerker in staat de regie te nemen over zijn werk, loopbaan en persoonlijke doelen, aan de hand van:

  • een scan om te onderzoeken waar zijn kracht ligt;
  • meerdere opdrachten, zodat hij leert om zichzelf en zijn kracht goed te presenteren.

Traject 3: Oriëntatie van werk naar werk
Deze module geeft de medewerker inzicht in zijn positie op de arbeidsmarkt en geeft richting voor de toekomst aan de hand van:

  • diverse scans rond persoonskenmerken en passend werk;
  • een verkenning van de arbeidsmarkt met beroepen en vacatures;
  • het formuleren van acties, gericht op ander of nieuw werk.

Verder geeft de module praktische ondersteuning bij de voorbereiding op sollicitaties. Het instrumentarium is speciaal ontwikkeld om medewerkers te stimuleren verder te kijken dan hun eigen functie.

Meer weten?
Voor meer informatie over E-Portfolio kunt u contact opnemen met Bart van Eggelen.