Project Nestor Elektriciteit

Uitval van de stroomvoorziening is heel vervelend. Maar de registratie van storingen levert ons wel inzichten op hoe we het elektriciteitsnetwerk kunnen verbeteren. Daarom worden alle storingsgegevens in het elektriciteitsnetwerk vastgelegd in de veiligheidsindicator 'Nestor Elektriciteit'.

Helaas registreren storingsmonteurs - door verschillende interpretaties van begrippen - de storingsgegevens niet altijd uniform, juist en volledig. Daarom liet het O&O fonds NWb het e-learningprogramma Nestor Elektriciteit ontwikkelen. Daarmee kunnen monteurs zichzelf trainen in het eenduidig vastleggen van storingen en storingsgegevens.

Inhoud van de training
In de training maken deelnemende monteurs zich de theorie eigen en leren zij tegelijkertijd hoe zij de naslagfunctie kunnen gebruiken. Voorbeeldcases en oefenvragen leren de monteur de theorie om te zetten in de dagelijkse praktijk. Vervolgens leggen ter afsluiting deelnemers een toets af. Alle vragen kunnen op elk moment herhaald worden en deelnemers kunnen verwezen worden naar relevante onderdelen in de theorie om kennis te vergroten.

Help je mee aan kwaliteitsverbetering elektriciteitsvoorziening?
Monteurs kunnen de training volgen in de ENb-Academie en in de leeromgeving van hun bedrijf. Wilt u meer informatie over het e-learningprogramma Nestor Elektriciteit? Of wilt u de training zelf volgen of in uw organisatie inzetten? Neem contact op met Marco Sassen en help mee aan de kwaliteitsverbetering van onze elektriciteitsvoorziening.