Project Nestor Gas

Een onderbreking van de gasvoorziening is erg vervelend. Helaas komt dit nogal eens voor bij graafwerkzaamheden. Maar registratie van storingen leveren inzichten op hoe we het gasnetwerk kunnen verbeteren. Daarom worden alle storingsgegevens in het gasnetwerk vastgelegd in de veiligheidsindicator: project 'Nestor Gas'.

Helaas registreren storingsmonteurs, door het verschillend interpreteren van begrippen, de storingsgegevens niet altijd uniform, juist en volledig. Daarom liet het O&O fonds NWb een driedelig e-learningprogramma ontwikkelen. Daarmee trainen gasmonteurs zichzelf in het eenduidig vastleggen van storingen en storingsgegevens.

Inhoud van de training
In het eerste deel maken deelnemende monteurs zich de theorie eigen en leren zij tegelijkertijd hoe zij de naslagfunctie kunnen gebruiken. Daarna oefenen zij in een gesimuleerde omgeving, waardoor zij zelf keuzes maken en de consequenties van hun acties kunnen ervaren. Ter afsluiting leggen deelnemers een toets met praktijkvragen af. Alle vragen kunnen op elk moment herhaald worden en deelnemers kunnen verwezen worden naar relevante onderdelen in de theorie om kennis te vergroten.

Werk je mee aan de betrouwbaarheid van onze gasvoorziening?
Monteurs kunnen de training volgen in de ENb-Academie en in de leeromgeving van hun bedrijf. Wil je meer informatie over het e-learningprogramma Nestor Gas, of zelf de training volgen? Neem dan contact op met Marco Sassen en werk mee aan de betrouwbaarheid van onze gasvoorziening.