OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR ENERGIE PRODUCTIE- EN LEVERINGSBEDRIJVEN

Projecten van O&O fonds PLb

Hieronder vindt u de verschillende projecten die wij voor de sector energieproductie- en -leveringsbedrijven hebben opgezet en uitgevoerd:

Digitaal platform voor Duurzame Inzetbaarheid (werknaam: 'DDPDI')

Kolengestookte Centrales (e-learning)

Power Plant Simulator

Veiligheid in Centrales (e-learning)

Door 'poortinstructie' van medewerkers in energieproductiecentrales wordt veilig werken bevorderd. Er wordt voortdurend getoetst of hun kennis wel actueel en adequaat is. Hierbij komen zaken aan de orde als het belang van omgevingsrisico’s, werkvergunningsprocedures, Taak Risico Analyse (TRA) en Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA). Maar ook het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het interpreteren van bedrijfsspecifieke normen en regels binnen de sector PLb.

Veiligheidsvoorschrift Warmte (VeWa)

'VeWa' is ontwikkeld om invulling te geven aan de betreffende bepalingen van de Arbowetgeving. Het voorschrift draagt bij aan procesmatig en veilig werken met warmtevoorzieningssystemen. De instructie VeWa is een veiligheidsvoorschrift voor de bedrijfsvoering van warmte- voorzieningssystemen die in eigendom, beheer en/of onderhoud zijn van/bij warmtebedrijven. Deze bedrijfsvoering is inclusief de werkzaamheden aan, met of nabij die warmtevoorzieningssystemen die in opdracht van de warmtebedrijven worden uitgevoerd.

WATT? (campagne voor jongeren) - beëindigd

De voorlichtingscampagne WATT? was bedoeld om jongeren bekend te maken met het werk in de energiesector. Op de middellange en lange termijn behoudt de energiesector een onverminderde vraag naar voldoende gekwalificeerd technisch personeel. Er is nog voorlichtingsmateriaal beschikbaar, op de projectpagina leest u hoe u dit kunt bestellen en hoe u gastlessen of excursies naar bedrijven kunt aanvragen.