OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDSEN VOOR VITALE SECTOREN: ENERGIE, AFVALVERWERKING EN MILIEU, TELECOM EN DRINKWATER

Subsidies

Onze adviseurs hebben veel ervaring met het verwerven van externe fondsen, zoals Europese, nationale en regionale subsidies. De O&O fondsen spelen een actieve rol in de verwerving van onderstaande subsidievormen:

  • Europees Sociaal Fonds (ESF)
    Subsidie voor het opleiden van werknemers en duurzame inzetbaarheid
  • Cofinanciering sectorplannen
    Nederlandse subsidie om knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen
  • Regionaal Investeringsfonds MBO
    Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Het Regionaal Investeringsfonds MBO stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven

De Subsidie Expertise Groep (SEG) is het overlegadviesorgaan binnen het O&O fonds. Deze groep bestaat uit ervaren subsidieadviseurs van de grotere bedrijven binnen de werkgeversverenigingen WENB en WWb.

Een aanvraag voor subsidie indienen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco Sassen.

Terug naar de themapagina 'Subsidieverwerving'