OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDSEN VOOR VITALE SECTOREN: ENERGIE, AFVALVERWERKING EN MILIEU, TELECOM EN DRINKWATER

Thema arbeidsomstandigheden en veiligheid

De O&O fondsen helpen mensen om hun werkzaamheden verantwoord en veilig uit te voeren. We focussen op twee onderwerpen binnen het thema arbeidsomstandigheden (arbo) en veiligheid: 'kennis' (opleidingen en trainingen) en 'houding & gedrag' (veiligheidsbewustzijn).

Concreet betekent dit:

  • het vertalen van de (interne) regelgeving in training en opleiding;
  • het bewust maken en bewust houden van mensen om veilig gedrag te (blijven) vertonen.

Veiligheid draait om meer dan regels
Regels zijn noodzakelijk, maar niet voldoende. De adviseurs van de O&O fondsen schenken veel aandacht aan het gedrag van mensen in hun werkomgeving en helpen hen het werk verantwoord en veilig uit te voeren.

Vragen over arbeidsomstandigheden en veiligheid?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart van Eggelen.