OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDSEN VOOR VITALE SECTOREN: ENERGIE, AFVALVERWERKING EN MILIEU, TELECOM EN DRINKWATER

Thema's van de O&O fondsen

In deze rubriek informeren wij u over actuele thema's. Binnen de 'Triple Arbeid' (arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden) volgen de adviseurs van de O&O fondsen de ontwikkelingen nauwgezet en informeren u als nieuwe thema's aandacht verdienen.

Onze adviseurs verdiepen zich in vijf thema's, die wij relevant achten voor de bedrijven in de sectoren waarvoor wij actief zijn. Sommige thema's staan wellicht al enige tijd op de HR-agenda van uw organisatie, andere zijn vrij recent actueel geworden en worden steeds belangrijker naarmate ontwikkelingen binnen de sectoren zich voltrekken.

Arbeidsmarkt

Arbeidsomstandigheden & veiligheid

Duurzame inzetbaarheid

Opleiden en ontwikkelen

Subsidieverwerving

Deel uw informatie met ons en met andere leden
De adviseurs van de O&O fondsen beheren vanuit hun expertise de themapagina's in deze website. Beschikt u over informatie die hierin niet mag ontbreken, dan vernemen wij dit graag. Meldt u dit aan de adviseurs.