OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDSEN VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM EN AFVAL & MILIEUBEDRIJVEN

Sectorfonds AMb

Wij investeren in talent!

Vanuit de O&O fondsen initiëren en organiseren we activiteiten om de instroom van nieuw talent te bevorderen en talent in de sectoren verder te ontplooien. Zo creëren we nieuwe mogelijkheden voor hun loopbaan.

De O&O fondsen maken het mogelijk dat bedrijven kunnen investeren in de persoonlijke en professionele ontwikkeling van hun medewerkers.

De adviseurs van de O&O fondsen werken momenteel voor vier sectoren: de energienetwerkbedrijven, de energieproductie- en leveringsbedrijven, de bedrijven voor grondstoffen energie en omgeving (voorheen: 'afval & milieu') en de kabel- en telecombedrijven in Nederland.

Lees meer

Haal het beste uit werknemers

De arbeidsmarkt verandert en dat merken de medewerkers in vrijwel alle sectoren. Zij doen meer met minder collega's en moeten langer doorwerken. Dit vraagt om betrokken en bevlogen medewerkers, die fysiek en mentaal fit zijn.

Bij de instroom wordt gelet op vakkennis, vaardigheden en talent, maar voor een goede doorstroom zijn persoonlijke ontwikkeling en gezonde levenswijzen heel belangrijk.

Een vruchtbare dialoog met werknemers draait om heldere arbeidsvoorwaarden en werkafspraken, maar ook om aandacht of een stimulans op het juiste moment.

Hoe handel je als werkgever?

Lees meer

Haal jij het beste uit jezelf?

Je werkgever stelt steeds hogere eisen aan je functioneren en vraagt soms om een flexibele opstelling en beschikbaarheid. Je krijgt meer ruimte om jezelf te ontwikkelen en je werk of rol naar eigen inzicht in te vullen.

Hoe blijf jij met plezier een rol spelen in een bedrijf waar veel verandert? Neem zelf de regie over de toekomst van jouw functie en werkzaamheden.

Er is veel mogelijk om aan je vaardigheden, inzetbaarheid, gezondheid en loopbaanperspectief te werken. Bespreek het eens met je superieur of de personeelsfunctionaris.

Wat kun je doen als werknemer?

Lees meer

Bart van Eggelen: 'Vakopleidingen en Leren op de werkplek dé weg naar flexibeler scholing?'

"Door de krappe arbeidsmarkt in techniek proberen de bedrijven in onze sectoren de opleidingstijd voor hun medewerkers te verkorten. Maar de mbo-scholen kunnen door de huidige wet- en regelgeving onvoldoende inspelen op die behoefte. De bedrijven hebben ook behoefte aan meer flexibiliteit in scholing.

Wenb 131

Er worden soms vraagtekens gezet bij de vakbekwaamheid van deelnemers die zo'n 'stoomcursus' hebben gevolgd en daarvoor geslaagd zijn. Maar twijfel hierover moet worden uitgesloten. Werken in het elektriciteitsnetwerk, bijvoorbeeld, vraagt om vakkundig handelen; een monteur moet zijn werk veilig kunnen doen."

Lees verder

Nieuws uit alle sectoren

Meer nieuws