Programma 'Lekker Bezig!'

Met het Programma 'Lekker Bezig!' wil het O&O fonds GEO in de periode van 1 september 2022 tot 1 september 2023 de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in onze sector een extra impuls te geven; voor werkgevers en voor werknemers.

Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

  • Met de app 'Lekker Bezig!' krijgen werknemers inzicht in hun duurzame inzetbaarheid met behulp van een vragenlijst die in de app wordt aangeboden. Op basis van de uitkomsten die de app uit de vragenlijst genereert kunnen zij zich aanmelden voor activiteiten die hen verder helpen;
  • Met het DI-advies kunnen werkgevers samen met een externe consultant een visie en beleid voor duurzame inzetbaarheid (her)formuleren en een concreet plan van aanpak maken;
  • Met de 'training voor leidinggevenden' worden leidinggevenden uitgerust voor hun coachende rol en getraind in gesprekken over DI met hun medewerkers.

Het O&O fonds GEO juicht het toe als werkgevers in onze sector al deze mogelijkheden gaan gebruiken. Daarmee vergroten zij de kans dat hun medewerkers gretig gebruik zullen maken van de aangereikte tools en begeleiding. En dat zij daadwerkelijk aan hun duurzame inzetbaarheid gaan - en blijven - werken.

Voor werkgevers
Het is de bedoeling dat medewerkers de regie nemen op hun duurzame inzetbaarheid en zich daarbij ondersteund voelen door hun werkgever en leidinggevende(n).

Door zich voortdurend te ontwikkelen blijven werknemers 'in positie', ook als de vereisten van de arbeidsmarkt steeds wijzigen; zowel binnen het eigen bedrijf, binnen de sector GEO of daarbuiten. Werknemers die 'arbeidsmarktfit' zijn - en blijven - werken gezond, vitaal en gelukkig en blijven aantrekkelijk voor werkgevers.

Vragen over Programma 'Lekker Bezig'?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Andrea van de Velde, programmamanager DI.