OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDSEN VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM EN AFVAL & MILIEUBEDRIJVEN (GEO)

Ontheffing geldigheid certificaten BEI en VIAG in kader van coronacrisis

Door de Corona-maatregelen wordt de geldigheid van de Stipel-certificaten voor de BEI- en VIAG-aanwijzingen met minimaal drie maanden verlengd. Deze verlenging geldt tot uiterlijk 31 december 2020.

logo BEI VIAG - thumbnail

Belangrijk is wel, dat de kandidaten zich tijdig aanmelden voor het verlengingsexamen!
Tijdig betekent in dit geval: vóór het verlopen van de geldigheid van het huidige Stipelcertificaat.

Meer weten?
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bart van Eggelen.