OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDSEN VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM EN AFVAL & MILIEUBEDRIJVEN (GEO)

Werkend en lerend Nederland gaat online!

Nu het overgrote deel van werkend Nederland door de coronacrisis online werkt, overlegt, vergadert en trainingen en cursussen worden stilgelegd, verschuift de focus voor scholing razendsnel naar online leren.

Good Habitz - 930px

Gelukkig beschikken de bedrijven in de sectoren van de Werkgeversvereniging WENB over state-of-the-art leeromgevingen en een breed online aanbod.


Dit aanbod bestaat grofweg uit drie soorten:

 1. Generieke trainingen
  Denk hierbij aan het aanbod van 'GoodHabitz': online trainingen, gericht op het ontwikkelen van sociaal-communicatieve en leidinggevende vaardigheden. Interessant zijn zeker de Office trainingen.

  In het verleden hebben de O&O fondsen dit aanbod geïntroduceerd. Met succes, omdat vele bedrijven deze trainingen aanbieden en vele medewerkers gebruik maken van het aanbod. Bedrijven kunnen deze online trainingen via hun eigen leeromgeving aanbieden of hun medewerkers in de GoodHabitz-omgeving de trainingen laten volgen. Dankzij een O&O-regeling kunnen de GEO-bedrijven kosteloos gebruik maken van dit online aanbod.

 2. Branchespecifieke trainingen
  Onder andere voor veiligheid en arbo bieden de O&O fondsen online opleidingen aan. Enkele voorbeelden uit de verschillende sectoren:

  o  Energie Netwerkbedrijven: BEI BLS, BEI BHS en VIAG, nettechniek,
  o  Energie Productie- en Leveringsbedrijven: veiligheid in centrales
  o  Grondstoffen Energie en Omgeving: veilig werken in de afvalinzameling, omgaan met agressie
  o  Kabel & Telecom: vaktechnische modules voor technici (SECT), beeldschermwerken

 3. Bedrijfsspecifieke trainingen
  De grote(re) bedrijven beschikken uiteraard over een divers aanbod van online leermiddelen.

Kortom, er is genoeg te leren voor de medewerkers, die het online werken wisselen afwisselen met een andere (leer)activiteit.

Meer weten?
Bedrijven, die informatie of ondersteuning wensen bij het online leren, neem contact op met Bart van Eggelen.