DI-advies voor werkgevers GEO

  logo Bewegen Werkt - 765x300px

  Een adviestraject voor bedrijven in de sector GEO om tot een effectieve aanpak van duurzame inzetbaarheid te komen.

  Wil je binnen jouw organisatie aan de slag met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, maar weet je niet hoe je dit het best kan pakken?

  Onze adviseurs ondersteunen in het ontwikkelen van een duurzame inzetbaarheidsaanpak. Hiervoor worden de volgende stappen doorlopen:

  • voorbespreking van de aanpak met de interne projectleider(s) en voorbereiding van de interviews (1 dagdeel);
  • interviews met stakeholders, zoals: bestuur/directie, HR, leidinggevenden/management, OR/medewerkers. Dit aan de hand van een aantal vragen, een werkvorm met het huis van werkvermogen en een implementatie krachtmeter (vier interviews van 2 uur, samen twee dagdelen);
  • vertaling van de interviews en de uitkomsten uit de werkvormen in een adviesrapport voor het duurzame inzetbaarheidsbeleid (twee dagdelen);
  • bespreken van het adviesrapport met de projectgroep (2 uur);
  • opstellen van een plan van aanpak met een visie op duurzame inzetbaarheid binnen jullie bedrijf en de te nemen stappen om duurzame inzetbaarheid verder in te vullen (1,5 dagdeel).

  Begeleiding
  De begeleiding wordt uitgevoerd door adviseurs van Bewegen Werkt. Zij hebben een HBO- of WO-achtergrond en geruime ervaring in het adviseren en begeleiden van organisaties.

  Methode
  Onze adviseurs werken volgens het begeleidingsmodel van de onderzoekers Nielsen en Noblet (2018). Deze vierstappenmethodiek is een bewezen effectieve en projectmatige aanpak gericht op gezondheidsbevordering. Sleutelbegrippen binnen onze aanpak zijn: maatwerk, participatie van medewerkers en management support.

  Naast de vierstappenmethodiek wordt een tweede wetenschappelijk onderbouwde methodiek ingezet, namelijk het 'Huis van Werkvermogen'. Aan de hand van deze methodiek wordt inzicht verkregen in gezondheid, competenties, waarden en arbeid/werk van de organisatie, het team of de individuele medewerker.

  Kosten

  Hieronder zie je de kosten van DI-advies door Bewegen Werkt:

  Omschrijving Aantal Normaal tarief Tarief leden WENB Totaal (excl. btw)
  Adviestraject DI
  (in dagdelen)
  7     540 euro     486 euro     3.402 euro    
           

  Bij afspraken op locatie wordt 50% van de reistijd in rekening gebracht.

  Vragen over DI-advies voor werkgevers?

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Andrea van de Velde, programmamanager DI. Of rechtstreeks met Jan Plat van Bewegen Werkt, telefoon: (085) 073 33 00.