Training voor leidinggevenden

  Carlos is lekker bezig - 765x300px

  Direct leidinggevenden hebben een cruciale rol in het coachen van medewerkers op duurzame inzetbaarheid.

  Leidinggevenden staan dicht bij de medewerkers en spreken dezelfde taal. Maar op deze rol zijn leidinggevenden niet altijd voldoende voorbereid.

  Binnen het programma 'Lekker Bezig!' bieden wij daarom een workshop aan, met de mogelijkheid voor verdere verdieping door een vervolgtraining, om jouw leidinggevenden hierin te trainen. Tijdens deze workshop ontdekken de leidinggevenden ook de mogelijkheden van de app 'Lekker Bezig!'.

  Eigen regie nemen
  Werknemers blijven wendbaar door zich voortdurend te blijven ontwikkelen, ook als de vereisten van de arbeidsmarkt steeds wijzigen. Zowel binnen het eigen bedrijf, binnen de sector GEO of daarbuiten. Werknemers die 'arbeidsmarktfit' zijn - en blijven - werken gezond, vitaal en gelukkig en blijven aantrekkelijk voor werkgevers. Het is de bedoeling dat medewerkers zelf de regie nemen op hun duurzame inzetbaarheid en zich daarbij ondersteund voelen door hun werkgever en leidinggevende(n).

  Workshop en vervolgtraining

  Binnen het programma 'Lekker Bezig!' bieden wij een workshop 'In gesprek over duurzame inzetbaarheid' aan, om leidinggevenden beter voor te bereiden op hun coachende rol naar medewerkers. Na deze workshop kan een vervolgtraining worden gevolgd ter verdieping van de geleerde vaardigheden.

  Het O&O fonds GEO heeft twee partijen geselecteerd die een workshop en een vervolgtraining kunnen verzorgen:

  MDIEU-subsidie

  Deze workshop en de vervolgtraining maken deel uit van de MDIEU-subsidie die het O&O fonds GEO voor de sector heeft aangevraagd. Wanneer aan de MDIEU-voorwaarden is voldaan kan de werkgever 50% van de trainingskosten achteraf vergoed krijgen.

  Lees meer over deze subsidie

  Vragen over Programma 'Lekker Bezig'?

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Andrea van de Velde, programmamanager DI.