Training voor leidinggevenden

  Carlos is lekker bezig - 765x300px

  Direct leidinggevenden hebben een cruciale rol in het coachen van medewerkers op duurzame inzetbaarheid.

  Leidinggevenden staan dicht bij de medewerkers en spreken dezelfde taal. Maar op deze rol zijn leidinggevenden niet altijd voldoende voorbereid.

  Binnen het programma 'Lekker Bezig!' bieden wij daarom een workshop aan, met de mogelijkheid voor verdere verdieping door een vervolgtraining, om jouw leidinggevenden hierin te trainen. Tijdens deze workshop ontdekken de leidinggevenden ook de mogelijkheden van de app 'Lekker Bezig!'.

  Eigen regie nemen
  Werknemers blijven wendbaar door zich voortdurend te blijven ontwikkelen, ook als de vereisten van de arbeidsmarkt steeds wijzigen. Zowel binnen het eigen bedrijf, binnen de sector GEO of daarbuiten. Werknemers die 'arbeidsmarktfit' zijn - en blijven - werken gezond, vitaal en gelukkig en blijven aantrekkelijk voor werkgevers. Het is de bedoeling dat medewerkers zelf de regie nemen op hun duurzame inzetbaarheid en zich daarbij ondersteund voelen door hun werkgever en leidinggevende(n).

  Workshop en vervolgtraining

  Binnen het programma 'Lekker Bezig!' bieden wij een workshop 'In gesprek over duurzame inzetbaarheid' aan, om leidinggevenden beter voor te bereiden op hun coachende rol naar medewerkers. Na deze workshop kan een vervolgtraining worden gevolgd ter verdieping van de geleerde vaardigheden.

  'Bewegen Werkt' heeft voor bedrijven in de sector GEO een workshop en een vervolgtraining ontwikkeld:

  Vragen over Programma 'Lekker Bezig'?

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Andrea van de Velde, programmamanager DI.