DI-advies voor werkgevers GEO

  Carlos is lekker bezig - 765x300px

  De Lekker Bezig-app alleen is niet voldoende om duurzame inzetbaarheid binnen jouw bedrijf op de kaart te krijgen.

  Binnen het programma heb jij als werkgever de mogelijkheid om samen met een externe consultant jullie aanpak op duurzame inzetbaarheid handen en voeten te geven.

  Eigen regie nemen

  Door zich voortdurend te ontwikkelen blijven werknemers wendbaar, ook als de vereisten van de arbeidsmarkt steeds wijzigen; zowel binnen het eigen bedrijf, binnen de sector GEO of daarbuiten. Werknemers die 'arbeidsmarktfit' zijn - en blijven - werken gezond, vitaal en gelukkig en blijven aantrekkelijk voor werkgevers. Het is de bedoeling dat medewerkers zelf de regie nemen op hun duurzame inzetbaarheid en zich daarbij ondersteund voelen door hun werkgever.

  DI-advies voor directie en management

  Binnen het programma 'Lekker Bezig!' heb jij als de werkgever de mogelijkheid om samen met een externe consultant de aanpak van jouw organisatie voor duurzame inzetbaarheid vorm te geven. Of het nu gaat om het updaten van de huidige aanpak, het maken van een activiteitenplan of om het gezamenlijk formuleren van een nieuwe (integrale) aanpak, waarin verschillende initiatieven en activiteiten ontwikkeld.

  Het O&O fonds GEO heeft hiervoor twee partners geselecteerd, die samen met jou en je team een advies op maat realiseren:

  Maar natuurlijk mag je ook zelf een externe consultant in de arm nemen.

  Vragen over Programma 'Lekker Bezig'?

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Andrea van de Velde, programmamanager DI.