DI-advies voor werkgevers GEO

  logo Videre - 765x300px

  Een adviestraject voor bedrijven in de sector GEO om tot een effectieve aanpak van duurzame inzetbaarheid te komen.

  Videre realiseert de hoogste effectiviteit voor het bedrijf door uit te gaan van de volgende uitgangspunten:

  • altijd maatwerk leveren
  • praktisch en concreet advies
  • samen aan de slag

  Werkwijze

  De ondersteuning door Videre bestaat uit twee fasen:

  • Advies op maat
   Na een korte uitvraag van informatie en een intake krijgt het GEO-bedrijf een advies op maat over de stappen die nodig zijn om een goede basis voor een aanpak op duurzame
   inzetbaarheid neer te zetten. Welke stappen zijn nodig? Wat is de beste volgorde van deze stappen? Bij het advies krijgt het bedrijf ook een offerte voor het vervolgtraject.

  • Samen aan de slag
   Vanuit het 'Advies op maat' stellen we in goed overleg een traject vast dat goed bij de organisatie past. We werken samen toe naar de invulling van randvoorwaarden en succesfactoren, om samen tot een concreet plan van aanpak voor duurzame inzetbaarheid te komen.

   We organiseren één of meerdere werksessies, waarin we samen aan de slag gaan. In deze werksessies zijn medewerkers, leidinggevenden, staf en directie (5 tot 10 personen) vertegenwoordigd. Met de sessies zorgen we voor input en betrokkenheid vanuit de verschillende invalshoeken binnen het bedrijf. Hiermee realiseren we ook meteen draagvlak in de organisatie. Dit blijkt de beste manier om in korte tijd een effectieve aanpak neer te zetten.

   Onderwerpen binnen dit gezamenlijke traject zijn, o.a.:
  • begrip en kennis over duurzame inzetbaarheid;
  • bewustzijn van het belang en de toegevoegde waarde van DI voor de organisatie en de medewerkers;
  • draagvlak in de organisatie (directie, leidinggevenden, medewerkers);
  • kaders en richting voor een aanpak van DI, duidelijkheid over de rol van de werkgever en de rol van medewerkers, passend bij het bedrijf;
  • analyse van inhoudelijke thema’s die aandacht vragen in het bedrijf;
  • vaststellen van prioriteiten;
  • een concreet plan van aanpak.

  Kosten

  Hieronder zie je de kosten van DI-advies door Videre: 

  Omschrijving Totale kosten (excl. btw)
  Advies op maat 650 euro   
  Samen aan de slag (afh. van advies op maat) 1.000 à 4.250 euro   

   

  Vragen over DI-advies voor werkgevers?

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Andrea van de Velde, programmamanager DI.