Medewerkers ENGIE krijgen toegang tot platform voor duurzame inzetbaarheid: 'Tiptrack'

Binnen de sector PLb heeft ENGIE als eerste bedrijf het digitale platform 'Tiptrack' bij haar medewerkers geïntroduceerd. Dit stimuleert de medewerkers om aan hun duurzame inzetbaarheid te werken. Op dit platform kunnen zij testen doen en zich oriënteren op de mogelijkheden om hun competenties en vaardigheden te verbeteren. Maar ook hoe zij kunnen werken aan een gezonde leefstijl. Voor trainingen, workshops en coaching kunnen zij hun 'Persoonlijk ontwikkelingsbudget' (POB) inzetten.

headerbeeld - 930px

De energiesector verandert sneller dan ooit door nieuwe technologieën, inzichten en werkwijzen. Daardoor verandert het werk en zijn er andere competenties en vaardigheden nodig. De sociale partners binnen de sector hebben het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een programma dat de duurzame inzetbaarheid binnen de sector bevordert.

Een extra impuls vanuit de cao PLb
Het Programma DI ondersteunt de werkgevers in hun faciliterende en stimulerende rol door hen projecten aan te bieden waaraan zij kunnen deelnemen. Met dat aanbod kunnen de werkgevers hun medewerkers ondersteunen.
De werknemers nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen duurzame inzetbaarheid en hun vitaliteit. Ze kunnen zien waar hun talenten liggen, zichzelf uitdagen om talenten te ontwikkelen of werken aan een gezonde leefstijl. Onder het motto "Geef je toekomst nieuwe energie. Dat levert je megawatt op!" kunnen zij in de komende jaren fit en met plezier blijven werken in de energiesector of daarbuiten.

Lees verder op de programmapagina over DI en Tiptrack 

Bekijk de landingspagina's voor de werknemers (Geef je toekomst energie!)

Meer weten?
Voor meer informatie over deelname aan het Programma DI en de inzet van Tiptrack kun je contact opnemen met Andrea van de Velde, programmamanager duurzame inzetbaarheid.