OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDSEN VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM EN AFVAL & MILIEUBEDRIJVEN (GEO)

PLb-bijeenkomst: Kick-off 'Duurzaam & Digitaal Platform DI'

Voor de leden uit de sector Energie PLb werkt het O&O fonds PLb aan voorbereidingen voor een 'Duurzaam & Digitaal Platform voor Duurzame Inzetbaarheid' (DDPDI). Tijdens deze bijeenkomst informeren wij hen over de mogelijkheden die het nieuwe online platform biedt aan de werknemers én de werkgevers. Ook kader- en bestuursleden van de vakbonden worden hiervoor uitgenodigd.

icoontjes met verkorte titels - 930px


Na een gedegen marktverkenning is er voor de realisering van dit platform voor de sector PLb gekozen voor de leverancier 'Tiptrack'. Het initiatief voor dit project kwam voort uit de ambitie van de cao-partijen, om de medewerkers vanuit de werkgevers te faciliteren. Het is een extra middel en stimulans om de werknemers in de gelegenheid te stellen de regie te nemen voor hun eigen duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

We rekenen op uw medewerking
De bijeenkomst is bedoeld om de PLb-bedrijven te informeren over de mogelijkheden van dit nieuwe platform, maar ook om gezamenlijk afspraken te maken en een commitment uit te spreken voor een gezamenlijke implementatie en actieve inzet van dit digitale platform. Daarmee vergroten we de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en komen we de CAO-afspraken na.

Het succes staat of valt met samenwerking!
Duurzame inzetbaarheid gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de werkgevers als de werknemers. Een platform kan daarbij faciliteren, maar alles staat of valt bij het samenspel waarbij ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid neemt. Met het implementeren van het nieuwe Duurzame & Digitale Platform Duurzame Inzetbaarheid zoeken wij naar datzelfde samenspel op werknemers-, bedrijfs- en sectorniveau. Een gezamenlijke aanpak, die ruimte biedt voor individuele verschillen, cultuur en tempo. We gaan samen op weg in de transitie naar een duurzame energievoorziening die vraagt om flexibiliteit en mobiliteit van werkgevers en werknemers.

PROGRAMMA

12.30 - 13.15 uur: lunch (geeft u bij aanmelding aan of u hiervan gebruik wilt maken)

13.15 - 13.30 uur: welkom en aftrap door Marc Donckers, secretaris O&O fonds PLb

13.30 - 15.45 uur: introductie van 'Tiptrack' door Caroline Blitterswijk

15.45 - 16.00 uur: een korte break
 
16.00 - 17.00 uur: vervolgstappen en vragen

17.00 uur: afsluiting met een drankje

Meer weten?
Heeft u vragen over deze bijeenkomst, neemt u dan contact op met Marc Donckers of Andrea van de Velde, programmamanager duurzame inzetbaarheid, telefoon: (06) 514 206 03.

Meer informatie vindt u op de projectpagina over het Platform DI.

Datum en tijdstip:
2020-02-11T13:15:00 2020-02-11T17:00:00
Locatie:
'De Groene Afslag'
Adres:
Amersfoortsestraatweg 117 1251 AV Laren (NH)
Aanmeldperiode:
2020-01-15T17:30:00 2020-02-06T12:00:00

Let op!
Nadat u op de knop 'aanmelden' heeft gedrukt kan het even duren voordat de bevestiging hiervan bovenin uw scherm verschijnt.